Ajankohtaista asemalla

Virikekasvatuksessa kivillä voi olla tärkeä merkitys kalanpoikasten terveyteen

Kalankasvatusaltaaseen sijoitetut luonnonkivet näyttäisivät vaikuttavan positiivisesti kalojen terveyteen. Tutkijat havaitsivat yllättävän ilmiön virikekasvatuksen yhteydessä. Seuraavaksi he haluavat selvittää, mihin kivien mahdollinen terveyttä ylläpitävä vaikutus perustuu. Laitosviljellyt lohen ja taimenen poikaset eivät enää vuosiin ole menestyneet luonnonvesissä. Syy on todennäköisesti se, että kasvatusaltaan ja joen olosuhteet poikkeavat rajusti toisistaan. Tämän ongelman ratkaisu oli virikekasvatuskokeilujen keskeisin tavoite. Virikekasvatuksen onkin havaittu parantavan kalojen selviytymistä luonnossa. Virikekalat mm. oppivat hyödyntämään paremmin luonnon ravintoa ja välttämään tehokkaammin petojen saalistusta istutuksen jälkeen verrattuna normaalisti kasvatettuihin kaloihin.
Takaisin