Ajankohtaista asemalla

Luken Paltamon asemalla kehitetty kalojen virikekasvatus voi vähentää loisten ja tautien haitallisuutta kalanviljelyssä

Kalojen virikekasvatuksella voidaan huomattavasti laskea joidenkin kalanviljelyssä yleisesti esiintyvien loistautien haitallisuutta. Tutkimuksessa käytetty virikekasvatusmenetelmä on kehitetty Luonnonvarakeskuksen (Luke) Kainuun kalantutkimusasemalla Paltamossa erityisesti lohen ja taimenen tuotantomittakaavan poikaskasvatukseen soveltuvaksi. Lue lisää

Takaisin