Ajankohtaista asemalla

Kalojen virikekasvatusta voidaan soveltaa erilaisiin viljelylaitoksiin

Virikekasvatusmenetelmällä voidaan tuottaa aiempaa paremmin luonnossa menestyviä lohen ja taimenen istutuspoikasia.  Menetelmä on helposti sovellettavissa erilaisiin poikastuotantolaitoksiin, ja se kehitettiin alusta alkaen tuotantomittakaavan kasvatukseen soveltuvaksi. Menetelmää on nyt testattu myös yksityisillä kalanviljelylaitoksilla, ja käyttökokemuksista on laadittu menetelmän soveltamista helpottava esite ja raportti .
Takaisin