station1.jpg

3 m² säilytysaltaat

Koekalojen säilytysaltaat virtavesiuomaston (nro 7) yhteydessä.

  • Koko: 3 m²
  • Määrä: 6 kpl 
  • Virtaama: 1-1,6 l/S
  • Vesitys: painovoimainen

Laitteilla tehtyjä tutkimuksia

  • Vuokko, L. 2011. Pro gradu -tutkielma. Biotieteiden laitos. Helsingin yliopisto. 45 s.
  • Huusko, A., Mäki-Petäys, A., Stickler, M. & Mykrä, H. 2011. Functional Ecology 25: 628-633.

sailytysallas_3m2