Oulujärven ja sen sivuvesistöjen kalakantojen tutkimus

Oulujärven ja sen sivuvesistöjen kalakantojen vaihteluita, saaliita sekä istutettujen kalojen menestymistä on tutkittu jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Tarkasteluvuosiin mahtuu lähes kaikkien tärkeimpien talouskalalajiemme huippuvuosia ja aallonpohjia.

Oulujärven kalastus on ollut jo pitkään varsin monimuotoista. Järven suurilla selkävesillä liikkuu kesäisin lukuisa virkistyskalastajien joukko uisteluveneineen kuhien, haukien ja taimenten perässä. Samanaikaisesti järven muikkukantaa hyödyntävät trooli- ja rysäkalastajat. Ammattimainen talviverkkopyynti ja nuottakalastus ovat mahdollistaneet tuoreen paikallisen kalan tarjonnan ympärivuotisesti.

Uusimmat Oulujärven tutkimukset ovat tuottaneet tietoa mm. istutettujen taimenten ja kuhien menestymiseen vaikuttavista tekijöistä sekä troolikalastuksen vaikutuksista vapautettavien alamittaisten kalojen eloonjääntiin. Uusimpia julkaisuja ja tulosyhteenvetoja sekä niiden perusteella tehtyjä suosituksia on esitelty seuraavissa linkeissä ja ladattavissa pdf-tiedostoissa:

  1. Kuinka suuret ovat kuhakantojemme perinnölliset erot?
  2. Alamittaisten kuhien selviytyminen troolikalastuksen ja jäähdytyksen jälkeen 
  3. Tutkimustuloksia taimenen järvi-istutuksista Oulujärveltä (pdf-tiedosto 2,9 MB )
  4. Hauen saalistus ja taimenen istutuskoko (pdf-tiedosto 0,3 MB )
  5. Taimenistukkaiden alttius haukien saalistukselle - istutuspaikkojen vertailu Oulujärvellä (pdf-tiedosto 0,7 MB )
  6. Taimen- ja kuhaistukkaat troolin sivusaaliina Oulujärvellä (pdf-tiedosto 0,4 MB )
  7. Pienet kuhat petokalojen saalistuksen kohteena Oulujärvellä (pdf-tiedosto 0,3 MB )
  8. Alamittaisten kuhien eloonjäänti ja toipuminen troolikalastuksen jälkeen (pdf-tiedosto 0,1 MB )
  9. Carlin-merkittyjen järvitaimenten istutus Oulujärveen vuosina 2005-2007 - Istutusajankohdan ja -koon vertailu (pdf-tiedosto 0,3 MB )
  10. Muikkukantojen tilan Oulun alueella.

 

Tietoja Oulujärven ja sen sivuvesistöjen tutkimusraporteista ja tieteellisistä julkaisuista viimeisen kahden vuosikymmenen ajalta löytyy seuraavista pdf-tiedostoista:

Kokonaisia tutkimusjulkaisuja voit ladata täältä .